Alle gegevens die u verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt aan FFP2 Facemask.nl , dat kan zijn om u te informeren over FFP2 Facemask.nl of om bestellingen die u via internet heeft geplaatst zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. FFP2 Facemask.nl zal uw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan wettelijke eisen.

Indien FFP2 Facemask.nl uw gegevens wenst te gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden.

Wij zullen u in dat geval informeren over de wijzigingen en u de kans bieden uw deelname te weigeren. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren of te verwijderen.

U kan contact met ons opnemen via ons E-mail adres info@ffp2facemask.nl of via ons postadres.